giovedì 15 gennaio 2009

Sala dei Raschielli

 

L'Accademia della Rascatura

"Non si può non comunicare" (Watzlawick)

 

Ecco i "Raschielli" degli Esimi Soci:

01 - Eccolo

02 - Epruno

03 - Gaetano Basile

04 - Diotima di Mantinea

6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2]

Cu va a ligna a mali banni, tutti ncoddu si li  porta.           Socio Fondatore-Rascatore Co-Presidente Onorario

E' chiossai u fangu che a scalora.                             Socio Fondatore-Notaro  Co-Presidente Onorario

Palermitanu sugnu: du tari ri cumpanaggiu e dui grana ri pani.                                    Magister

Contro u culu manco a scienza.                       Vicepresidente dal 22/7/08  al 18/11/08

05 - Athos Facci i cani

06 - Giuseppe Labita

07 - Patrizia S.

08

6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] image_12_thumb[1]

Culu ca 'un'ha vistu mai cammisa, sa caca subitu

U manciari senza viviri è comu u chioviri senza truniari

Palermu è omu dabbeni, cu va va e cu veni veni Vicepresidente dal 18/11/08 al 26/1/09

O Palermitanu ci piaci futtiri!

   

 

09 - Esimio Carrelio

10 - Nino Sfincia

11 - Erino

12 - Michele I.

6442-image_thumb_10_thumb[2] image_thumb_3_thumb[1] image_12_thumb[1] 6442-image_thumb_10_thumb[2]

Chiu scuro i menzanotte un pò fare

Allargati ru battiellu ca a virnici è frisca!

Chiamala comu vuoi ma sempre cocuzza è!!!!

       

13 - Giovanni D.S.

14 - Mario S.

15 - Dana

16 - Giuben

6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] image_12_thumb[1]

U immurutu 'mmezzu a via, u sò immu un s'u talia!

Fimmina senza amuri è fiore senza oduri

All'anno ci murio lu mulu e all'anno ci fitio lu culu

U lupu di mala cuscenza comu la fa la pensa

       

17 - Aspasia

18 - Fir

19 - Salvino da Roma

20 - Antonio da Milano

image_thumb_3_thumb[1] 6442-image_thumb_10_thumb[2] image_thumb_3_thumb[1] image_thumb_3_thumb[1]

Chi mania non penia

Voi sapiri qual'è lu megghiu jocu? Fa beni e parra pocu

P'un cuinnutu, un cuinnutu e mmienzu

U tè cu tè pari ca è, ma u tè senza tè chi cazzu è????

       

21 - Lucio

22 - Francesco

23 - Fabio Massimo

24 - Armando L.P.

image_12_thumb[1] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] image_12_thumb[1]

Curnutu cu sinni penti

Cu avanza aspetta e cu addumanna è ..... curnutu

A megghiu parola è chidda cc'un si rici

Ognunu è libero di asciucarisi u culu a cuorpi di pistola

       

25 - Toti R.

26 - Totò S.

27 - G. & G.

28 - Maurizio S.

image_thumb_3_thumb[1] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2]

U fangu nconfrontu a tia è acqua distillata

Cu appe appe e cu nun appe, un'appe

Calati iuncu ca passa la china

Tira cchiu un pilu di fimmina chi 'na corda di bastimentu

       

29 - Toti R. Jr.

30 - Anna C.

31 - Taccojoe

32 - AntoC1

image_thumb_3_thumb[1] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2]

Mbriachi e picciriddi u signuri aiuta

E' cchiu criruta la minzogna di lu riccu ca la virità di lu puvirazzu

A cuore e culu 'un si cumanna

Cu cui hai currutu? C'aranci in 'terra

       

33 - Fedele

34 - Michela

35 - Manlio

36 - Marianna

6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2]

Cu tuppu ti vulia e cu tuppu tappi. Ora ca tappi come tappi, tappi.

E ora cà semu tutti all'enza, cu l'avi sana .. cu l'avi menza

Megghiu moriri sazziu ca diunu

Quantu dannu fa un minchiuni, mancu na tempesta

       

37 - Giovanni Nanfa

38 - Filippo

39 - Ciccio Pasticcio

40 - Filo

6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2] 6442-image_thumb_10_thumb[2]

Tantu va a quartara all'acqua finu ca si rumpi o chi si ciacca Magister

Megghiu campari bonu ca muriri sanu

C'è sempre carne nnò pignatuni

Minchia muodda un ficca

     

41 - Natale

42 - Rossana

43 - Ciovu

44 - Keyci

image_12_thumb[1] 6442-image_thumb_10_thumb[2] image_thumb_3_thumb[1] image_12_thumb[1]

Aceddu nta aggia o canta pi stizza o canta pi raggia

Attisa l'asta porta a bannera

Caminammu Caminammu ma vaiu Tuccannu!

A minchia nculu i l'avutri pari un filu i frasca

       

45 - Virgilio

46 - Antonio da Rotterdam

47 - Sassa V.

48 - Vannuzzu

image_thumb_6_thumb[1] image_thumb_3_thumb[1] image_thumb_6_thumb[1] image_thumb_6_thumb[1]

Cu nasci tunnu un pò moriri quadratu

Ogni cacatedda i musca è sustanza

Cu va c'u zoppu all'annu zuppichia

Malutempu e bellutempu un dura tuttu u tempu

       

49 - Vannuzzu

50 - Cagnolu

image_thumb_6_thumb[1] image_thumb_6_thumb[1]    

Con il tempo e con la paglia maturano le sorbole

Ci rissi u vermi a nuci rammi tempu ca ti perciu

   
       
       
Legenda:      
6442-image_thumb_10_thumb[2]

I Rascatori Presenti e presenti nella "Sala Virtuale dei Raschielli", avranno questo tipo di "Icona" pubblicata.

(Feluca del Goliarda + Raschiello del Tavuliddaru)

image_thumb_6_thumb[1]

Gli Ospiti delle serate e non iscritti, saranno presenti nella "Sala Virtuale dei Raschielli", in attea di ammissione ed il loro proverbio, in questo periodo avrà il colore rosa,  la loro "Icona" sarà questa qui al lato.

( Raschiello del Tavuliddaru)

 

image_thumb_3_thumb[1]

I Rascatori Assenti poichè vivono fuori Palermo e sono impossibilitati a partecipare, ma che comunque partecipano alla vita di Accademia mediante il mezzo Web, verranno rappresentati in bacheca da questa "Icona".

(Feluca del Goliarda )

image_12_thumb[1] I Rascatori Assenti e non Giustificati alla terza assenza consecutiva, vengono cancellati dell'Accademia, mediante la cancellazione del Nome o Pseudonimo dal Raschiello, pur mantenendo a futura memoria sia il numero progressivo di iscrizione, che non verrà più riassegnato ed il proverbio che rimane patrimonio dell'Accademia della Rascatura. I soci cancellati, potranno ritornare ad iscriversi, partecipando ad una delle Serate della Rascatura e registrando un nuovo proverbio ed una nuova idea!!!!  (Feluca del Goliarda ..... spenta)
       
       

Nessun commento: